1986 De Verrezen Heer, Gène Eggen

Algemene Begraafplaats ’t Geinhoff, Bijdorplaan 4, 1391 JT Abcoude, op het rooms-katholieke gedeelte.

Een toepasselijk beeld op het rk gedeelte van de begraafplaats omdat christenen geloven dat de dood niet het einde is maar het begin van nieuwe leven.

Het beeld is gekapt uit Naamse steen en verbeeldt Christus die uit zijn graf opstaat. De figuren links en rechts zijn de wachters die door Pilatus zijn gestuurd om het graf te bewaken.

Dat het graf bewaakt werd is te lezen in de Bijbeltekst bij Matteüs 27:62-66:

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden opgewekt.” Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

De Verrijzenis (1878), Heinrich Geuer (1841-1904) glazenier – glas-in-loodraam in de rk kerk van Mijdrecht-Wilnis.

In de Bijbel is over de verrijzenis zelf niets te lezen. De evangelisten schrijven (alleen) over twee vrouwen die de volgende morgen een leeg graf aantreffen. Eeuwenlang hebben kunstenaars de verrijzenis wel uitgebeeld waarbij de wachters slapen en/of schrikken (zie voorbeeld hiernaast).

In deze traditie staat het beeld van Eggen ook.  Aan weerszijden van de uit de dood opgestane Heer, zijn vier wachters te zien. Linksboven kijkt de wachter op naar de Heer, midden links een slapende en links onder onder een wachter die van schrik zijn handen voor de mond houdt. Rechts is nog een slapende wachter te zien (zie foto’s onder).

==> Klik op de foto’s voor een vergroting

Het anderhalve meter hoge beeld iets van opzij gezien

De opgestane Heer

Drie wachters links

De wachter die opkijkt naar de verrezen Heer

Een slapende wachter

Deze wachter houdt van schrik zijn handen voor de mond

Deze wachter (rechts) is hier wel heel mooi slapend uitgebeeld.

Kunstenaar Renè Eggen bij zijn beeld (bij de inwijding in 1986). Foto Collectie Stichting Gène Eggen.

Aan de linkerzijde op de voet is de signatuur gebeiteld; de initialen G*E en het jaartal 86

Het beeld in zijn omgeving

Inwijding

Het beeld was een cadeau aan pastoor J.E. Gademan ter gelegenheid van zijn veertigjarige priesterjubileum op 23-06-1984. Op 22 september 1986 werd het beeld op het rk gedeelte van de Algemene begraafplaats geplaatst en ingewijd.

Onderstaande foto’s uit de Collectie Stichting Gène Eggen, de nalatenschap wordt beheerd door zijn zoon Coen Eggen; www.geneeggen.nl

Op 22 sept. 1986 wordt met wierook en wijwater het beeld ingewijd.

Kunstenaar René Eggen geeft een toelichting over zijn beeld.

kunstenaar
naam Johannes Hubertus Eugène, of Hubert Jan, of Gène  Eggen
geboortejaar 5 april 1921, overleden 10 februari 2000 in Maastricht
geboorteplaats Vliek bij Ulestraten
woonplaats
website https://geneeggen.nl/
object
titel De Verrezen Heer
Bijnaam
onthulling / ingebruikneming Cadeau aan pastoor J.E. Gademan ter gelegenheid van zijn veertigjarige priesterjubileum op 23-06-1984. Geplaatst op de begraafplaats op 22 september 1986.
budget / begroting / kosten
formaat Beeld: 150b x 51d x 150h. Voet: 50b x 50d x 52h
technieken beeldhouwen
materialen Naamse steen (vaak niet-correct aangeduid als hardsteen).
uitvoering
omschrijving Christus staat op uit het graf. Aan weerszijden, de bewakers die door Pilatus waren gestuurd. Zij moesten 3 dagen de wacht houden om te verhinderen dat het lichaam weggehaald zou worden. Twee slapen er nog, terwijl er een opkijkt en een andere van schrik zijn handen voor de mond slaat.
locatie
soort locatie Algemene Begraafplaats ’t Geinhoff, op het rk gedeelte
adres Bijdorplaan 4
plaats 1391 JT Abcoude
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever (Voormalige) parochie Cosmas en Damianus, Abcoude
soort opdrachtgever rk gemeenschap
soort opdracht kerkelijk
Gène Eggen was een veelzijdige kunstenaar. Hij was: aquarellist, beeldhouwer, etser, glasschilder, graveur (prentmaker), vervaardiger van gouaches, houtgraveur, illustrator, pastellist, pentekenaar, schilder, tekenaar, wandschilder.

Een enorm driedelig paneel uit de rk kerk in Uithoorn van de kunstenaar heeft inmiddels een plek in een kerk in Maastricht gekregen.