1995, Stream of consciousness, Loes Heebink i.s.m Slomo Schwarzberg

VeenLanden College, Diamant 9, Mijdrecht

Stream of Consciousness-Loes Heebink-Shlomo Schwartzberg-zicht vanaf Diamant

Water symboliseert in dit kunstwerk de bron van kennis en de groei naar volwassenheid en bewustzijn. Het staat deels in de hal van het VeenLanden College, deels op het schoolplein en deels in de vijver. Binnen in de school is de bron, in de vorm van een tong waarover het water wegstroomt in een bochtige waterloop. De tong is een metafoor van taal en communicatie. Vanuit het schoolgebouw gaat de waterloop slingerend in twee gedeelten over het schoolplein en een graskant naar een vijver. In die vijver drijft een waterbloem met tongen als bladeren, terugwijzend naar de school. De cirkel van kennis is rond. Over de gehele lengte van de waterloop is op de bodem met bronzen letters een tekst aangebracht:

Als een bergbeek, die springend de vlakte bereikt,

zo zal hij toenemen en al groeiend

zich een weg banen naar zee,

zijn bescheiden oorsprong geheel vergeten.

Zo zal hij zijn eerste zwakke bochten ook vergeten

maar voor altijd en geheel en al is hij verbonden

met zijn verborgen bron tussen de rotsen

want al drinkend laaft hij zich eraan

Als een bergbeek…….

Rachter Blobsjtein (Rusland 1890-Itraël 1931)

De blauwe oevers van de waterloop zijn in de bochten verbreed. Je kunt er op zitten om te praten of te lezen.

Stream of Consciousness-Loes Heebink-Shlomo Schwartzberg-1

Voor werkstuk of spreekbeurt

Dit kunstwerk is gemaakt door twee kunstenaars. Loes Heebink en Shlomo Schwartzberg.

De kunst begint in de school met een bron. Lastig dat je dat alleen kunt zien als de school open is. Gelukkig gaat het werk buiten verder.

Zie je die blauwe kronkel van de school naar de vijver lopen. Iedereen heeft vroeger zo’n rivier getekend. In deze staat een gedicht over een rivier. Maar dan is er iets geks. Zie je dat ding in het water? Dat hoort er ook nog bij. Waar doet het jou aan denken? Een rare bloem of zo? Net een groep bladeren waar een spriet met nog een blad uit komt. Maar die bladeren zijn tongen. Als je binnen bent geweest dan heb je gezien dat de bron ook een grote tong is. De kunstenaars hebben dus binnen en buiten iets met een tong gedaan. Het water vertrekt over de grote tong. Bij de andere tongen komt het aan. Ze hebben een spraak waterval gemaakt.

Op school wordt veel gepraat. De leraar vertelt en de kinderen in de klas leren steeds meer. Mooi hé een kunstwerk dat zoveel zegt over wat je op school doet terwijl het zijn mond niet open trekt. Of denk jij dat het wel praat. Het heeft in ieder geval genoeg tongen om dat te kunnen.

Stream of Consciousness-Loes Heebink-Shlomo Schwartzberg-waterloop met tekst op bodem

kunstenaars
naam Loes Heebink
geboortejaar 1955
geboorteplaats Utrecht
woonplaats Kolderveen 30, 7948 NJ Nijeveen
website http://www.loes-heebink.nl/
naam Shlomo Schwarzberg
geboortejaar 14 mei 1956
geboorteplaats Tel Aviv, Israël
woonplaats
object
titel Stream of consciousness – Kennisstroom
onthulling / ingebruikneming 1995
budget / begroting / kosten ƒ 80.000 / € 36.300
formaat Binnen: waterbak 1 is 32h x 80b x 2200d

Buiten: waterbak 2 is 32 h x 62b x 800d, bloem ± 300h (in vijver)

technieken Gecombineerde technieken
materialen gegoten aluminium beelden + buisconstructiekanaalsysteem van spuitbeton, pompsystemen, bronzen letters en water
omschrijving Een waterstroom in drie delen: binnen de bron, buiten een slingerend deel op het schoolplein overgaand in een aflopend deel over grasveld uitkomend in de vijver. Op de bodem is met bronzen letters een vers aangebracht. In de vijver een sculptuur van een ontluikende bloem
locatie
soort locatie school
adres VeenLanden College, Diamant 9
plaats Mijdrecht
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever Gemeente de Ronde Venen
soort opdrachtgever Gemeentelijke overheid
soort opdracht Kunstopdracht openbaar

Informatie over Shlomo Schwarzberg

Ander werk in de gemeente: 2019, Wuivend riet en deinende sloepjes, Vinkeveld wijk, Vinkeveen

Opdracht

Advertentie in de BK informatie van juli 1994

De kunstcommissie van het V.L.C. wil in samenwerking met een kunstenaar/vormgever een kunstwerk realiseren voor de nieuw te bouwen school. Gedacht wordt aan zitobjecten (al dan niet overdekt) op het schoolterrein eventueel in combinatie met een waterobject. Tevens zijn door de architecten twee vides ontworpen die ‘gevuld’ kunnen worden. Het werk moet onderhoudsarm en vandalisme bestendig zijn. Het budget is f 80.000 excl. BTW.

Toelichting in woorden van kunstenares Loes Heebink

De school als “bron van kennis’ en het proces van volwassen worden als “stream of consciousness”, zijn uitgangspunt voor dit beeld wat zich van binnen in de school via het pauzeplein naar de vijver uitstrekt. De bron is een tong (metafoor voor taal/communicatie) waar water overheen stroomt. Het water zoekt z’n eigen weg, in de bochten zijn verbredingen, waar men kan zitten, kan praten en een gedicht kan lezen, wat zich over de hele lengte van het kanaalsysteem uitstrekt.

Het water volgt de lange weg naar de vijver. In de vijver drijft een waterbloem, samengesteld uit tongen en terugwijzend naar de school. De cirkel is rond; het water gaat terug naar de school/de bron en begint opnieuw de cyclus van de “stream of consciousness” (bewustzijn).

Betekenis woorden

stream – stroom, stroming. Maar ook: een groepering binnen een schoolklas volgens begaafdheid: stream I, stream II, etc..

consciousness – bewustzijn