2006, Station 2006, Frank Bezemer

Bij parkeerplaats Vrederust Algemene Begraafplaats, Ringdijk nabij 4, Wilnis

Ligt op de wandelroutes: Robert Moultonpad, Spoordijkroute en Bellopad.

Station 2006-Frank Bezemer 2 -vanaf parkeerplaats begraafplaats

Station 2006

Station 2006-Frank Bezemer 1

Station 2006

Halte 2006 is het eerste openbare kunstwerk van het meerjarenkunstplan ‘Zangsporen en de Venen’ van het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (kunstplan en het centrum is inmiddels opgeheven).

De kunstenaar heeft binnen dit plan de inrichting van de oude spoordijken van de opgeheven Haarlemmermeerspoorlijn als aandachtsgebied.

Het kunstwerk heeft een schaal en uiterlijk die het sterk doen lijken op een treinperronnetje. Het ligt langs de spoordijk tussen Wilnis en Vinkeveen, vlak bij het voormalige station van Wilnis. Het grote haltebord draagt het nummer 2006, uitgevoerd in het lettertype waarmee het nummer van alle spoorweggebouwen langs de lijn waren was aangegeven. Het gaat erom de oude spoorlijn weer zichtbaar te maken, zichtbaarder dan alleen de begroeide dijken waar de oude grindkeien verraden dat hier ooit rails lagen. Bij het kunstwerk zijn die keien weer opnieuw gestort, alsof de rails er nog liggen.

De oude spoordijk Wilnis-Vinkeveen is een wandelroute geworden en heeft de naam Robert Moultonpad gekregen. Over de spoordijk lopen de wandelroutes  Spoordijkroute en het Bellopad. Het kunstwerk is met het parkeerterrein en de bushalte bij de begraafplaats verbonden door een brug. Deze brug voert de wandelaar over de Driehuizer Dwarstocht naar Halte 2006. De brug is in nauw overleg met de kunstenaar ontworpen, waardoor de illusie van een spoorhalte nog wordt versterkt.

Station 2006-Frank Bezemer 4-brug en perron

Station 2006: de brug, zitbank, perron en het spoortraject, aangegeven door een laag grind (is inmiddels overgroeid geraakt) . Op de achtergrond het voormalige stationsgebouw van Wilnis.

Station WILNIS perronzijde. Edwin Merks, ets (1992) afdruk 15 van 150, particulier bezit.

 

kunstenaar
naam Frank Bezemer
geboortejaar 15 november 1956
geboorteplaats Helmond
woonplaats Nijmegen
website http://www.frankbezemer.nl/
object
titel Station 2006
bijnaam
onthulling / ingebruikneming Mei 2006
budget / begroting / kosten € 25.000 ?
formaat Brug; 200b x 100h x 905l

Poort: 153b x 223d x 395h. ‘Boeidelen’ 100h

technieken Lettertype voor het jaartal “2006” is het historische lettertype dat vroeger op spoorweggebouwen werd gebruikt.
materialen poort: ijzer/staal; zitbank: beton en hout. perron: betontegels. spoortraject is aangegeven met een laag grind.
uitvoering Architecten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan bv  Mijdrecht, Haasnoot Bruggenbouw Katwijk (ZH) en Luc Dinnissen
omschrijving poortconstructie op brug met geïntegreerd informatiepaneel, perron met zitbank en een aantal zitbanken aan de wandelroute.
locatie
soort locatie Voetbrug over de Driehuizerdwarstocht en onverhard wandelpad.
adres Spoordijk Wilnis-Vinkeveen, Ir. Enschedeweg, nabij parkeerplaats van Vrederust Algemene Begraafplaats
aats Wilnis.
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever Gemeente De Ronde Venen en het CBK (Centrum Beeldende Kunst) Utrecht (is inmiddels opgeheven).
soort opdrachtgever Gemeentelijke overheid.
soort opdracht Kunstopdracht openbaar.

Achtergronden

Station 2006-Frank Bezemer 8-portret foto HBFrank Bezemer (foto) heeft veel ervaring met de inrichting van het Nederlandse landschap. Hij vindt het belangrijk dat sporen van de (jongste) geschiedenis van dat landschap niet zomaar uitgewist worden, maar dat ze juist worden gebruikt bij de herinrichting. In het geval van de Haarlemmermeerspoorlijnen gaat hij eerst onderzoeken wat er nog voor sporen in het landschap zijn en welke verhalen er in het gebied over deze spoorlijn te vertellen zijn. Hij maakt als het ware een biografie van de spoorlijn. Op basis hiervan ontwikkelt hij een plan hoe deze Haarlemmermeerspoorlijn in zijn optiek weer ‘zichtbaar’ gemaakt kan worden. Hoe deze lange linten door het landschap een duidelijker en meer monumentale expressie kunnen krijgen. Op de spoordijkroute zal de kunstenaar zijn eerste resultaten laten zien. Daar heeft hij zich naast een bijzonder plaatsing van een aantal banken op de route, toegelegd op de brug bij de begraafplaats in Wilnis. Hij maakt hier in vorm en betekenis een verwijzing met de oude spoorlijn. Bezemer creëert er als het ware een ‘nieuw station’ in Wilnis die vanaf het parkeerterrein en de bushalte, functioneert als poort voor de wandelroute.

Het tracé op de voormalige spoorbaan maakt deel uit van de Spoordijkroute Wilnis-Vinkeveen, een route van ca. 13 km en het en het Bellopad. Het kunstwerk is samen met de wandelroute ontwikkeld. De voetbrug over de Driehuizerdwarstocht en de fiets- en voetbrug over de verder gelegen Ringvaart in Vinkeveen zijn voor deze route gemaakt. Het tracé valt binnen het natuurdeel van Marickenland, een te ontwikkelen woon-, natuur- en recreatiegebied dat zich bevindt tussen de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.  Halverwege de spoorbaan kunt u de wandeling uitbreiden door de Wandelpad Marickenland te lopen (5 km). U komt dan langs de vijf Platforms Marickenland van Jan Konings. Iets verderop komt u weer op de spoordijk en vervolgt de Spoordijkroute.

In 1915 liep er dwars door het venengebied een spoorlijn van Haarlem via Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen naar Nieuwersluis. De spoorlijn vormde een belangrijke verbindingsroute van 110 kilometer door 32 polders. Het reizigersvervoer duurde tot 1950, het goederenvervoer tot 1986. De rails zijn inmiddels verwijderd, maar veel stations en wachterwoningen zijn gespaard gebleven. Ook zijn er hier en daar nog brughoofden en stootjukken terug te vinden die verwijzen naar het bestaan van de Haarlemmermeerspoorlijn.

Het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBK) had, als opsteller en uitvoerder van het meerjarenplan “Zangsporen en de Venen” (beide inmiddels opgeheven), Frank Bezemer gevraagd om een biografie van de oude Haarlemmermeerspoorlijn te maken. Zangsporen was een programma waarin kunstenaars op verschillende manieren een verbinding aangaan met (de plannen voor) het gebied de Venen. De bijdrage aan dit kunstproject kwam tot stand met steun van de gemeente De Ronde Venen, de Provincie Utrecht, Provincie Noord Holland, Staatsbosbeheer, en Dienst Landelijk Gebied Utrecht.

Station 2006-Frank Bezemer 6-wandelroute bordje

Station 2006-Frank Bezemer 3-detail brug element
Kunstwerken in de buurt

Ingang van de begraafplaats: 1995, Twee elementen, Pjotr Müller

Op de begraafplaats, nabij de ingang rechts: GT: 2018, Gedenkboom, José Visser