2008, Inrichtingselementen, Rudy J. Luijters & Onno Dirker

Wickelhofpark, Mijdrecht (diverse toegangen o.a. Oosterlandweg – Korenbloem)

2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

Landhek

2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

Bank vormgegeven met zittingen van landbouwtractoren.

Het Wickelhofpark is één groot kunstwerk. De natuur is echt, maar de gehele vorm en inrichting van het park is het gevolg van het werk van kunstenaars. Vanaf het moment, dat besloten werd om dit stuk agrarische grond in te richten als park bij een nieuwe woonwijk, zijn kunstenaars ingeschakeld bij het ontwerp van het park.

Allereerst heeft Rudy J. Luijters in 2002 een culturele analyse gemaakt van het landschap in De Ronde Venen. Dat is heel landelijk ingericht, met sloten, rietoevers, weiden, bomen, dammen, droge en natte gebiedjes, heggen, fietspaden en dergelijke. In dat landschap staan allerlei karakteristieke dingen, zoals hekken, veeroosters, bruggen, loopplanken, ooievaarsnesten, tafels, afvalbakken, steigers en schuurtjes. Dit zijn de inrichtingselementen van het landschap.

Dit landschap komt terug in het ontwerp van het park, dat op basis van die analyse werd gemaakt door landschapsarchitecte Gabriëlle Mennen en Annemiek Lasterie. Het Wickelhofpark is een verdicht Midden-Nederlands polderlandschap, veel van de landschaps- en inrichtingselementen worden samengebracht in een klein gebied. Dingen als dammen, hekken, schuren en bruggen zijn in de omliggende weilanden nooit neergezet als kunstzinnige blikvangers, maar door ze hier op zo’n klein oppervlak samen te brengen, ontstaat als vanzelf een esthetisch geheel. Voor het park zijn ze als kunstwerkjes ontworpen door Rudy J. Luijters en Onno Dirker. Zij zijn dicht bij het originele boerenland gebleven, de kunst is functioneel en onderhoudsarm.

In de weilanden kun je vaak niet komen, maar in dit openbare park kun je veel aspecten van het land rondom de dorpen van De Ronde Venen bij elkaar zien. Dit komt omdat het Wickelhofpark vanuit een samenhangende visie is ontworpen. Het park is niet een stuk land met kunstwerken, dit park is zelf het kunstwerk.

2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

 2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

kunstenaars
naam Rudy J. Luijters
geboortejaar 23 september 1955
geboorteplaats Den Haag
woonplaats
naam Onno Dirker
geboortejaar 26 oktober 1965
geboorteplaats Rotterdam
woonplaats
website (Atelier Veldwerk)  http://www.luijters.be/veldwerk
object
titel Inrichtingselementen
onthulling / ingebruikneming 24 mei 2008
budget / begroting / kosten
formaat Afmetingen park ± 900 x 130 meter (12 ha)
technieken
materialen
omschrijving Landschapsontwerp – BRO Vugt (Gabriëlle Mennen/Annemiek Laterie):
Bos, singel, boom, boomgaard, haag, weide, ruigte, speelveld, ‘nat’ gebied, afwatering, sloot, rietoever, fietspad, ‘hogehakken’ pad, gemaaid graspad, ruiterpad, stuw, dam, duiker.

Inrichtingselementen – Atelier Veldwerk (Rudy J. Luijters/Onno Dirker):
Landhek, klaphek, veerooster, veekering, afrastering, steiger, stuw, loopplank, brug, schapenkot, ooievaarsnest, bank, afvalbak, tafel, fietsenrek, bordjes, schaatsbank, vlot.

locatie  
soort locatie park  12 ha
adres Wickelhofpark
plaats Mijdrecht
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever Gemeente de Ronde Venen
soort opdrachtgever Gemeentelijke overheid
soort opdracht Kunstopdracht openbaar

 

2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

Afvalbak

2008, Wickelhofpark, Mijdrecht

24 mei 2008 dag van de onthulling door Bram Rosendaal, wethouder Economische Zaken van De Ronde Venen

Scans van pagina's boekje "Wickelhofpark, de polder als park"‘Wickelhofpark, de polder als park’

Na de opening in mei 2008, hebben de bewoners van aangrenzende wijken een boekje ‘Wickelhofpark, de polder als park’ ontvangen. Het boekje (32 pag.) is uitgegeven door Atelier Veldwerk. Hierin hebben de kunstenaars met tekst en foto’s het ontwerp toegelicht. Enkele pagina’s uit het boekje vindt u hieronder.

Scans van pagina's boekje "Wickelhofpark, de polder als park"Scans van pagina's boekje "Wickelhofpark, de polder als park"Scans van pagina's boekje "Wickelhofpark, de polder als park"Scans van pagina's boekje "Wickelhofpark, de polder als park"