2009, RE-PEAT, Jay Bakker (vergaan)

Locatie Marickenland

Lag langs de wandelroute Marickenland tussen Platform 4 en 5 van Jan Konings.

Wandelroute Marickenland. De foto van RE-PEAT staat op de plaats waar het kunstwerk ooit lag. Klik op de foto voor een vergroting.

2009-07-15 Repeat origineel 019-1800pix-e

15 juli 2009 op de avond na de onthulling, RE-PEAT, Jay Bakker. Kijkrichting is naar het noorden, richting Mijdrechtse Dwarsweg.. Op de achtergrond Platform 4 (schaalmodel vervenershuisje) van Jan Konings.

Dit werk is in 3 jaar vergaan

De installatie – 273 ongelazuurde keramische halters op 539 turfblokken – ligt in een gebied dat door de eeuwen heen is getekend door de natuur en de mens. Nu eens hadden water en wind vrij spel, dan weer bepaalde de mens wat er gebeurde. Marickenland wordt nu door de mens weer terug gegeven aan de natuur. Dat is de symboliek achter het kunstwerk: door de mens gemaakt, langzaam door de natuur weer opgenomen.

De installatie is gemaakt van materialen eigen aan het gebied van De (Ronde) Venen; turf (veen), klei, water en wind.  

2009-07-15 Repeat origineel 007-1800pix

RE-PEAT is de naam van het werk en het Engelse woord voor herhaling. Het ritmische patroon van 7 x 39 halters drukt de herhaling uit.

2009-07-15 Repeat origineel 012-1800pix

RE-PEAT bevat het Engelse woord peat, dat turf betekent, de halters liggen op een bed van 7 x 77 hoogveenturven (zachte turf).

2009-07-15 Repeat origineel 009-1800pix

15 juli 2009, RE-PEAT, Jay Bakker. Kijkrichting naar het zuiden, richting spoordijk. Rechts ligt de wandelroute. Op de achtergrond Platform 5 (de brug met het brugwachtershuisje) van Jan Konings..

Speelbal van wind en water

Onder invloed van de weersomstandigheden breekt het kunstwerk langzaam af en wordt weer opgenomen door het veenmoeras. Het proces van verval was nadrukkelijk een deel van de kunstuiting. Van het verval zijn gedurende twee jaar foto’s gemaakt en zijn hier te zien.

2009-07-28 verval re-peat- 0767-1800pix

28 juli 2009: het (moedwillig?) verval na twee weken.

 

de Ronde Venen
verhaal van toe-eigening

de natuur bezit dit landschap
soms in de vorm van het water
soms in de vorm van de mens

en het veen neemt alles op:
ideeën, mensen, verhalen:
nieuwe veenlijken die ooit
weer aan het oppervlak komen

loom rottend in de zon
dwars door het asfalt van de N201. 
Jay Bakker

2009-10-18 Verval van Re-peat IMG_0247-1800pix

18 oktober 2009: het verval na 3 maanden.

2010-01-23 IMG_9802-1800pix

23 januari 2010: het verval na een half jaar.

2010-07-28 Repeat verval 007-1800pix

28 juli 201: het verval na een jaar.

2012-07-30 Repaet verval 101-1800pix

30 juli 2012: het verval na 3 jaar.

 

2012-07-30 Repaet verval 15-07-2009 - 30-07-2012-1800pix

RE-PEAT, Jay Bakker,   links: 15 juli 2009   –    rechts: 30 juli 2012.

 

kunstenaar
naam Jay Bakker
geboortejaar 1949
geboorteplaats
woonplaats
website  https://www.jaybakker.nl/
object
titel RE-PEAT
onthulling / ingebruikneming 15 juli 2009 door wethouder Jan van Breukelen in aanwezigheid van Jay Bakker.
budget / begroting / kosten Totaal bedrag is niet bekend. De gemeente De Ronde Venen werd om een bijdrage van € 2000 gevraagd. Het project werd verder mogelijk gemaakt door het Prins Bernhardfonds Cultuurfonds.
formaat Een rechthoekig bed 250b x 1125d met 7 x 77 hoogveenturven op het maaiveld gelegen met daarop 7 x 39 halters van witte klei.

Turf: 15b x 36l x 11h.

Halter 20l x 9,5 ø met opschrift “Allright 2 kg”

Totale hoogte turf en halter, 18 cm.

Opmerking: in publicaties tijdens de installatie en de onthulling worden grotere aantallen vermeld. Het turfbed zou ook op het water drijven. De uiteindelijke uitvoering was met de aantallen zoals die hier zijn vermeld. Het turfbed lag niet in het water maar op het weiland (naast de wandelroute).

technieken Halters werden gestookt op een lage oventemperatuur om ze niet over te laten gaan in steen.
materialen Hoogveenturf (zachte of aanmaakturf), ongeglazuurde witte klei
uitvoering
omschrijving Een bed van 539 hoogveenturven met daarop in een regelmatig patroon 273 halters. Het proces van verval is een bewust deel van de kunstuiting. Het bleek drie jaar te duren.
locatie
soort locatie Landbouwgrond dat terug wordt gegeven aan de natuur.
adres Langs wandelroute Marickenland, tussen Platform 4 en 5 van Jan Konings, ca. 100 m ten noorden van de spoordijk, rechts van de wandelroute.
plaats Wilnis
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever Centrum Beeldende Kunst-Utrecht (CBKU) in het kader van het meerjarig kunstenplan “Zangsporen” , Lectoraat Kunst van de Publieke Ruimte van de Rietveld Academie,en   de Gemeente De Ronde Venen
soort opdrachtgever Overheid
soort opdracht Kunstopdracht openbaar
Jay Bakker Foto Rianne den Balvert-1800pix

Jay Bakker. Foto Rianne den Balvert.

Website over de installatie RE-PEAT

Achtergrond.

Twaalf studenten hadden hun visie op de veranderingen in het gebied vormgegeven in projectvoorstellen die deel uitmaakten van het meerjarig kunstenplan “Zangsporen” (NB. inmiddels opgeheven). Het werk van Jay Bakker was een van de afstudeerprojecten (zij was toen 60 jaar) en kon daadwerkelijk worden uitgevoerd omdat het goed paste in het project “Platforms Marickenland” van Jan Konings. 

De (zuivere) klei is van elders. Ongezuiverde klei kan ontploffen in de oven.