2023 Dijkgedicht (is verweerd), Dominique Rijpma van Hulst / zangeres DO

Op voet/fietspad van de Ringdijk (tussen P. Joostenln-Burg. de Voogtln), Wilnis

Het dijkgedicht is na 3 weken verweerd door regenval hetgeen ook de bedoeling was.

> Klik op de foto’s voor een vergroting. Eigen foto’s tenzij anders is aangegeven.

Opmerking: Onderstaande informatie is een bewerking van een nieuwsbericht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).

Zangeres DO loopt langs haar dijkgedicht op de kade van de Ringvaart te Wilnis, ter hoogte van de dijkverschuiving in 2003. Bron: drone-opname door AGV.

26 augustus 2023, 20 jaar na de dijkverschuiving

Op de ringdijk in Wilnis was een 100 meter lang gedicht van zangeres DO te zien. Het gedicht ging over de dijkverschuiving in Wilnis 20 jaar geleden. DO, zelf inwoner van gemeente De Ronde Venen, is door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gevraagd om het dijkgedicht van 2023 te maken. Met dit gedicht wil het waterschap laten zien hoe belangrijk dijken in Nederland zijn en stilstaan bij wat er 20 jaar geleden gebeurde.

Dominique Rijpma van Hulst / zangers DO draagt het dijkgedicht voor nabij de plaats van de dijkverschuiving 20 jaar eerder.

Op 26 augustus 2003 is een stuk dijk in Wilnis (provincie Utrecht), verschoven. Een stuk van de dijk die langs de ringvaart van de polder Groot-Mijdrecht liep, verschoof over een lengte van 60 meter. Dit gebeurde omdat het heel droog was tijdens de hittegolf van 2003. Door de dijkverschuiving kwam de woonwijk Veenzijde onder water te staan. Ook raakten leidingen voor gas, water en elektriciteit beschadigd door de verzakkingen die ontstonden ten zuiden van de plek waar de dijk verschoof. Door deze verschuiving moesten 2.000 mensen hun huis verlaten. Een dijkdoorbraak door droogte was nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Na deze ramp in Wilnis, wordt er extra goed opgelet bij alle dijken in Nederland tijdens droogte.

Dijkgedicht 2023 van zangeres DO

“Het was heel bijzonder om met de inwoners van Wilnis in gesprek te gaan en samen te werken aan dit dijkgedicht”, vertelt DO. “Het gedicht is een eerbetoon aan de veerkracht en saamhorigheid van de gemeenschap. Ik ben trots dat ik mijn stem mocht geven om dit historische moment te herinneren.” ‘Mijn Wilnis, m’n broeders, m’n zusters, zonder jou is er niets’
Deze zin uit het dijkgedicht gaat over hoe moedig de inwoners van Wilnis waren toen ze de handen ineensloegen om de dijkdoorbraak samen te boven te komen.

Het hele gedicht gaat als volgt:

Mijn Wilnis, waar Wil’is een weg geschiedt
De Ronde, de Kromme, geboren uit moeras en riet
Bewonder je kracht, je pracht, in het holst van de nacht met je vecht
Door dorpen en steden, Vinkeveen tot Mijdrecht
Laat me je beteugelen, begeleiden, voor een leven op veen
Mijn Wilnis, m’n broeders, m’n zusters, zonder jou is er niets
Meander door mijn aderen, samen één
Wanneer ik door wind en weer over je dijken fiets

Zangeres DO loopt langs haar dijkgedicht. Bron: drone-opname door AGV.

Klik hier voor een youtube film (bron AGV) waarin DO haar gedicht voordraagt met beelden van de dijkverschuiving (2003).

Belangrijker dan ooit
Bij het dijkgedicht in Wilnis werken Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente De Ronde Venen samen. Joyce Sylvester, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “We vinden het belangrijk om stil te staan bij de dijkverschuiving van 20 jaar geleden, omdat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad op de lokale gemeenschap. Maar ook om te benadrukken dat onze waterveiligheid niet vanzelfsprekend is en blijvende aandacht vraagt. In Nederland hadden we in 2003 voor het eerst te maken met een dijkdoorbraak door droogte in plaats van door storm en hoog water. De uitdagingen van ons waterbeheer zijn door klimaatverandering alleen maar groter geworden. Veilige dijken zijn voor ons land onder zeeniveau erg belangrijk. Hier zetten we ons als waterschap iedere dag weer voor in.”

In 2023 was het de derde keer dat het dijkgedicht is geschreven en uitgevoerd. In 2021 deed Yousef Gnaoui (Sef) dit in Amsterdam-Oost. In 2022 is het dijkgedicht door Freek de Jonge gemaakt in Muiden.

Gerelateerd kunstwerk aan de Ringvaart: 2009, Water aan het woord, Elspeth Pikaar, Maria Ikonomopoulou

Dijkgedicht-kaart

Marjolein Stappers van d’werkplaats, Vinkeveen ontwierp de Dijkgedicht-kaart in twee versies. Bij de eerste versie stond de waterspiegeling voorop. Door de kaart te kantelen is het effect zichtbaar. Bij de twee versie is de eerder genoemde drone-foto gebruikt.

Dijkgedicht-kaart versie 1

Bij het kantelen van de kaart wordt de opzet van het ontwerp duidelijk zichtbaar: spiegelend water.

Dijkgedicht-kaart versie 2

Foto-impressie spuiten dijkgedicht

In de vroege ochtend van zaterdag 26 augustus 2023 werd het gedicht gespoten op het fietspad op de dijk/kade.

> Klik op de foto’s voor een vergroting

Vlak ervoor had het nog flink geregend, daarom moest het pad met een brander eerst droog worden gemaakt.

Foto-impressie onthulling dijkgedicht.

> Klik op de foto’s voor een vergroting

De bijeenkomst begon met toespraken in het dorpscentrum Willisstee. De belangstelling was groot. Burgemeester Maarten Divendal is aan het woord.

Zangeres DO was onder het gehoor.

Langs de Ringvaart nabij de Pieter Joostenbrug werd het dijkgedicht onthuld door DO door het  voor te dragen.

Na afloop van de onthulling liep het gezelschap langs het dijkgedicht naar het NME-centrum voor de pop-up tentoonstelling ‘Gelijk aan de Dijk’. Voorop lopen v.l.n.r dijkgraaf Joyce Sylvester, burgemeester Divendal, zangeres DO en brandweerman Marcel Dokter.

Het gezelschap passeert hier het kunstwerk ‘Water aan het Woord’ (zitelement/bank) van de kunstenaars Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou dat in 2009 werd geplaatst op de herstelde dijk. Geheel rechts, voor de bomen,  is de opgestuwde dijkvoet/teen te zien. Deze is blijven liggen als herinnering. Voorop lopen zangeres DO en Marcel Dokter.

Pop-up tentoonstelling: ‘Gelijk aan de dijk’

In Wilnis is in het NME-centrum was een (kleine) tentoonstelling te zien: “Gelijk aan de Dijk”, over de ervaringen en verhalen van mensen bij de dijkverschuiving. Ook voor kinderen zijn er verschillende leerzame activiteiten. Burgemeester Maarten Divendal tijdens de onthulling van het dijkgedicht:  “De dijkverschuiving had een enorme impact op onze gemeente, in het bijzonder op de inwoners en ondernemers van Wilnis. Het heeft ons een harde maar duidelijke les geleerd over het belang van stevige dijken. Daar staan we op een originele manier bij stil. Door herinneringen op te halen, ervaringen te delen en vooruit te kijken. Dat komt allemaal samen in het gedicht dat nu op de dijk is te lezen. Het is echt een aanrader om dat de komende weken te bekijken.”

Marjolein Stappers van d’werkplaats te Vinkeveen heeft de tentoonstelling bewust het karakter van ‘werk in uitvoering’ vorm gegeven door gebruik te maken van afscheidingshekken. De teksten zijn van het waterschap Amstel Gooi en Vecht en Henk Butink. De getoonde video werd samengesteld door Hans van Zwieten. Verder was er een QR-code aanwezig die toegang gaf tot de film Watersnood 2003 van Johan den Drijver, oud programmamaker van TV De Ronde Venen.

De Breuk

Verloop, met hieronder twee details

 

Herstel met hieronder tweede paneel

Nalaten