AV-presentatie met verteller: Het H. Land – plaatsen met een Bijbelverhaal

vorigeHB Naar-indexHB volgende HB
02000-Muhraqa-klooster-4798-e lezing door Ada Butink_1500pix

Op de berg Karmel wordt over de profeet Elias en de Baalpriesters gelezen. Midden de vertelster (met Bijbel) die ook tijdens de presentaties zal lezen.

02002-Muhraqa-klooster-4801-e kerkplein-1500pix

Karmelberg met beeld van profeet Elias

 

Het is een pelgrimstocht langs plaatsen in het Heilige Land met een Bijbelverhaal. Dit programma wordt door twee personen gedaan, de één vertelt het Bijbelverhaal, de andere zorgt voor beeld-muziek en een korte toelichting.

De vertelling wordt voorafgegaan of afgesloten met vloeiende beelden van de betreffende plaats, onder de tonen van mooie muziek.

In de presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod, maar voor een 90-120 min. programma wordt een selectie gemaakt.

 • Caesarea Maritima (Paulus/Filippus/Petrus-Handelingen);
 • Berg Karmel (profeet Elias);
 • Akko (Paulus);
 • Kana (wonder van water in wijn, eerste openbare optreden van Jezus);
 • Nazareth (Annunciatie/Aankondiging – Zoon van de timmerman);
 • Tabgha (broodvermenigvuldiging);
 • Berg van de Zaligsprekingen;
 • Caesarea Filippi (Mattheus 16, bronnen Jordaan-rivier);
 • Kafarnaüm (slaaf van de centurion – schoonmoeder van Petrus)
 • Meer van Galilea (kolkend meer / wervelstorm);
 • Yardent-Jordaan rivier (dopen door Johannes de Doper);
 • Berg Tabor (Verheerlijking van de Heer);
 • Bet-San (Dood van koning Saul)
 • Jericho (berg van de beproeving);
 • Herdersvelden en Geboortekerk Bethlehem (geboorteverhaal);
 • Bethesda vijvers bij Annakerk (genezing van een lamme);
 • Hof van Olijven (waken en doodsangst);
 • Kerk van het Hanengekraai (opgesloten in kerker, verloochening van Petrus) gevolgd door beelden van de Via Crusis, H. Grafkerk en Hemelvaartkapel
 • Synagoge ziekenhuis (Jacob op sterfbed).

De lezingen worden gedaan door Ada Butink-Alferink, een ervaren vertelster (was onderwijzeres en lectrice in kerkelijke vieringen).

Gerelateerde AV-shows

Israël (een cultuur-historische reis door het land)

Jeruzalem (een cultuur-historische verkenning van de stad)

Verdere informatie.

Het concept persbericht en de muzieklijst komen later beschikbaar.

Onderstaande foto’s in willekeurige volgorde.

Bethlehem

Herdersvelden bij Bethlehem.

Bethlehem

Geboortegrot, Bethlehem.

01011-Caesarea-4733b-e hoofdpoort stadzijde-1500pix

Ceaserea de stad die werd uitgebreid door Herodus de Grote en waar Paulus vertoefde (Handelingen).

05203-Berg Tabor-5581a-e vanuit de bus-1500pix

Taborberg.

05004-Berg Zaligsprekingen-5531-e kerk en plein 2-1500pix

Kerk van de Zaligsprekingen.

04618-Cafarnaum-5388-e-synagoge-1500pix

Synagoge van Kafarnaüm. Jezus gaf hier onderricht (Marcus 1:21, Lucas 4:31 en Johannes 6:59).

11138-Jrzlm-Petrus in Gallicantukerk-6431b-e-1500pix

Jeruzalem, bij de kerk van het hanengekraai.

11131-Jrzlm-Petrus in Gallicantukerk-6426-e lezing in kerker door Cia-1500pix

Lezing in de kerker waar Jezus gevangen zou zijn gehouden, onder het voormalige paleis van Kajafas waar nu de kerk van het Hanengekraai staat.

11027-Jrzlm-Hof van Getsemane-6348g-e olijfbomen-1500pix

Hof van Olijven.

11157-Jrzlm-Bethesda vijver-6501a-e -1500pix

Jeruzalem, de ruïne van de Bethesda vijvers, nabij de Annakerk. Genezing van een lamme (Joh. 4:5-13).

10006-Jrzlm-H'vaartskapel-6227-e kapel - 1198 na Chr-1500pix

Jeruzalem, Hemelvaartkapel.

05638-Yardenit-doopplts-5890-e de volgende dopelingengroep USA-1500pix

Yardent, doopplaats in de Jordaan.

04630-Cafarnaum-5406-e kerk van St. Petrus-1500pix

Kafarnaüm, huis van Petrus (onder de overdekking).

04401b-Tabgha-Broodvermenigvuldigingskerk-5355-e-1500pix

Tabgha, wonder van de broodvermenigvuldiging.

04071-Nazareth-5259-e detail kunstwerk-1500pix

Nazareth, de engel brengt de boodschap aan Maria dat zij zwanger is geworden.

04045-Nazareth-5214b-e gezicht op grot- Annunc-kerk rk-1500pix

Nazareth, huis van de Aankondiging.

10183-Jrzlm-Olijfbergpanorama-6304-e-1500pix

Plaats op de Olijfberg die Dominus Flevit heet: “De heer weende” waar Jezus, voorafgaande aan intocht in Jeruzalem, de stad aanschouwde en huilde over het lot van de stad zoals hij dat voorzag. (Lucas 19, vers 37-42 ). Opmerking; de islamitische bouwwerken op de Tempelberg stonden er toen nog niet, wel de Tweede Tempel van de joden, op de plaats van de Rotskoepel.

 

vorigeHB Naar-indexHB volgende HB