BK 196x Kievit, kunstenaar onbekend

Wilnisse Zuwe nabij 34, Wilnis

Het kunstwerk is een markeringsobject van het voormalige recreatieterrein Kievit gelegen tussen de Wilnisse Zuwe (nabij boerderij nr. 34) en de Ir. Enschedéweg (N212).

De provincie Utrecht heeft, midden vorige eeuw, meer soortgelijke terreinen aangelegd met vergelijkbare markeringsobjecten in dezelfde (kunst)stijl. Een ander voorbeeld is het recreatieterrein ‘Zwaan’ dat verderop ligt links langs de N212 in de richting Woerden, voorbij de rotonde met afslag Woerdense Verlaat/Noorden/Nieuwkoop.

De werk is te mooi om hier niet op te nemen, ondanks het gebrek aan gegevens. Anno 2020 is het object moeilijk waar te nemen, is verscholen in het riet en is sterk verwaarloosd.

Voormalige recreatieterrein tussen de Wilnisse Zuwe, en de Ir. Enschedéweg (N212). Zicht vanaf de hoge brug die werd aangelegd om de vaarboeren toentertijd doorgang te verlenen naar hun landerijen achter de nieuwe weg. Het kunstwerk in volle glorie toen het recreatieterrein Kievit nog in gebruik was.

De naamgever van het recreatieterrein

Op de kopse kant met de naam van het terrein in de fraai typografisch vormgeving.

De andere kopse kant heeft een bloemmotief.

Vriendelijk verzoek

Mocht u over informatie beschikken over dit kunstwerk laat me dat weten; e-mail butink@wxs.nl.

Dank