BK 196n, Kievit recreatieterrein, kunstenaar onbekend

Wilinisse Zuwe nabij 34, Wilnis

Het kunstwerk is een markeringsobject van het recreatieterrein Kievit tussen de Wilnisse Zuwe (nabij boerderij nr. 34) en de Ir. Enschedéweg.

De provincie Utrecht heeft, midden vorige eeuw,  meer soortgelijke terreinen aangelegd met vergelijkbare markeringsobjecten in dezelfde (kunst)stijl. Een ander voorbeeld is het recreatieterrein Zwaan ligt verderop links langs de N212 in de richting Woerden. Verderop richting richting Kockengen ligt rechts het recreatieterrein Grutto. Langs de Lange Meentweg (N463) richting Woerdense Verlaat/Noorden/Nieuwkoop staat ter hoogte van hectometerplaatje 7,4. een gelijksoortig kunstwerk.

De werk is te mooi om hier niet op te nemen, ondanks het gebrek aan gegevens. Anno 2020 is het terrein niet meer toegankelijk en sterk verwaarloosd. Zicht op het kunstwerk is mogelijk vanaf de Wilnisse Zuwe, maar kan belemmerd zijn als het riet hoog staat.

Dit recreatieterrein kwam in 1971 door een nare vondst in het landelijke nieuws.

Het recreatieterrein tussen de Wilnisse Zuwe, en de Ir. Enschedéweg (N212). Zicht vanaf de hoge brug t.b.v. van de vaarboeren  toentertijd.

De naamgever van het recreatieterrein

Op de kopse kant; de naam van het terrein, fraai typografisch vormgegeven.

De andere kopse kant heeft een bloemmotief.

Vriendelijk verzoek

Mocht u over informatie beschikken laat me dat weten; e-mail butink@wxs.nl.

Dank