Gevelsteen Ceres, kunstenaar onbekend

Gevel KBs Paulus, Koppeldijk 30, 1391 CZ Abcoude

Gevelsteen met de Romeinse godin Ceres

Voordat de Paulusschool in 1967 dit gebouw in gebruik nam was hier de Land- en Tuinbouwschool gevestigd.  Daarom is het niet zo verwonderlijk dat hier de godin Ceres is afgebeeld. Zij was namelijk bij de Romeinen naast godin van de moederliefde, de godin van de landbouw in het bijzonder van het graan.  Bij de Grieken was dit godin Demeter.

De godin is en profil (van ter zijde) afgebeeld en leunt met haar linker arm, met een bos graan, op een zuil. Haar rechterhand steekt vooruit en houdt een bloemenkrans vast. Aan haar voeten staat een schaal met vruchten.