GO: 1952, Gevelsteen “De samenwerking”, kunstenaar onbekend

Wilhelminalaan 5-7, Mijdrecht

Gevelsteen De Samenwerking-kunstenaar onbekend 1

De wijk Oranje Nassaukwartier werd gezamenlijk gebouwd door de voormalige woningbouwverenigingen Sint Johannes de Doper en Beter Wonen. Daar waar het rijtje van de ene woningbouwvereniging over gaat in dat van de andere is de gevelsteen ingemetseld. Hierop staan de namen van de woningbouwverenigingen en twee mannen die elkaar de hand reiken. Dit symboliseert de toenadering tussen beide woningbouwverenigingen (r.-k.en neutraal) en dat de onderlinge belangenstrijd was bijgelegd. Hier wordt kentering van verzuild Nederland – in de vorige eeuw – zichtbaar, het ging niet van harte maar het werd een pure (economische) noodzaak.

De samenwerking was gedeeltelijk… een zichtbaar detail

x Gevelsteen De Samenwerking- samenwerking niet optimaal-let op dak- en goothoogte

Dat De Samenwerking in 1952 niet volledig was, is nu nog goed te zien. Ze konden kennelijk niets eens worden over dak- en goothoogte (foto).

Gevelsteen De Samenwerking-kunstenaar onbekend-zijaanzicht