GO: Gevelbeeld St. Aloysius, Patronaatsgebouw (1923), Vinkeveen

Kerklaan 20, Vinkeveen

Aloysiuspatronaatsgebouw 5994-13-e-1800pix

Het Patronaatsgebouw werd in 1923 het in opdracht van het kerkbestuur van Vinkeveen gebouwd naar een ontwerp van architect J.H. Hogenkamp. Oorspronkelijk was het een parochiehuis, maar na 1945 werd het gebruikt voor het jeugdwerk (NB: Aloysius is o.a. patroon van studenten). Daarna werd het een dependance van de Jozefschool. Nu is het een woonhuis en het is een gemeentelijk monument. Boven de gevelsteen met de tekst “St. Aloysius-Patronaat” (foto onder) staat op een uit-gemetseld voetstuk het beeld van de heilige onder een baldakijn. Het originele beeld is verloren gegaan. De nieuwe eigenaar van het pand vond een beeld in België en zo kwam Aloysius opnieuw op de gevel te staan.

Aloysius gevelbeeld 5992-e-1800pix

In 1729 werd hij de officiële patroonheilige van de katholieke schooljeugd. De Wikipedia over St. Aloysius.


Joop Frankenhuizen heeft een mooi informatief artikel geschreven over dit gebouw in de Proosdijkoerier van juni 2004 (vanaf pagina 47), een uitgave van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”.