GO: Geveldecoratie “Vier Evangelisten”, kunstenaar en jaartal onbekend

Raadhuislaan 6, Mijdrecht

De huidige plaats van de steen, na de herbouw van de pastorie (2006).

Dit wandreliëf is aangebracht in de muur van de pastorie van de PKN gemeente. Het bevat de symbolen van de vier evangelisten, de schrijvers van de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Links staat het symbool voor Mattheüs, de mens of de engel. Dan volgen de leeuw voor Marcus, de stier voor Lucas en de adelaar voor Johannes.

Matteüs krijgt de mens als symbool toegewezen, omdat zijn boek begint met de stamboom van de Godmens Christus.

Het symbool van Marcus is de leeuw, omdat hij begint met het leven van Johannes de Doper, die in de woestijn predikte.

De stier is wat moeilijk te herkennen, daarom is hij op deze afbeelding uitgelicht.

Lucas heeft de stier als symbool, omdat hij net als Christus als offer werd geslacht.

Johannes lijkt op de adelaar, omdat zijn boek zich al in het begin verheft tot goddelijke hoogte.

De oorsprong van de symbolen voor de vier evangelisten ligt in het visioen van Ezechiël (1:10-11) en het gezicht van Johannes (Openb. 4:6-8) en gaat waarschijnlijk terug op het oude Babylonische wereldbeeld en de tekens van de dierenriem.

Voor de Babyloniërs vormden de vierhoofdpunten van de dierenriem, de sterrenbeelden stier, leeuw, adelaar en waterman (mens), tevens de vier hoeken van de wereld. Deze komen overeen met de stand van de zon en de jaargetijden, lente, zomer, herfst, winter. De wezens vertegenwoordigen in de oudheid de hoogste natuur- en levenskrachten.

Voor Ezechiël zijn het geen vergoddelijkte natuurkrachten, maar als uitvoerders van Gods wil. In het boek van Johannes vormen zij de onmiddellijke nabijheid van Gods troon en zijn, met de 24 oudsten, elementen van de hemelse liturgie die het Lam Gods aanbidden. Op grond hiervan krijgen de wezens uit het Oude Testament een nieuwe betekenis en worden symbolen van  de vier evangelisten.

Afbeeldingen van de evangelisten hebben naast deze symbolen vaak ook een boek, pen en inkt als (schrijf) attributen.

De pastorie is herbouwd in 2006 op de plaats van de vorige pastorie van de toenmalige Nederlands-Hervormde Gemeente. De gevelsteen is tijdens de bouw overgeplaatst, zie onder.

In de buurt

Lam Godsbeeld
Hoeksteen De Visser

De oorspronkelijke situatie

De oorspronkelijk plaats van de steen, onder het raam op de eerste verdieping.

Bij de afbraak van de oude pastorie is zorgvuldig met de steen omgegaan. Hier de losgehakte steen op 25 april 2006.