GT: 2007, Monument voor hen die het Levenslicht niet mochten aanschouwen, Marco Fronik

Parochiekerkhof (achter de r.-k. kerk) Driehuisplein 2, Wilnis-Mijdrecht

Monument Geen Levenslicht Gezien-Marco Fronik- 1Aanleiding

Bij de herinrichting van het kerkhof (2006/2007) kwamen er vragen binnen of het mogelijk was een plaats in te richten om kinderen te gedenken die gestorven waren voordat ze gedoopt waren.

Om dit monument goed te kunnen begrijpen moeten we iets weten van de oude leer van de katholieke kerk. Deze leer stelde dat de ziel van een levenloos geboren baby niet naar de hemel ging maar naar een ander (eeuwig) verblijf het z.g. voorgeborchte van de kinderen, omdat de erfzonde niet was uitgewist door de doop. De baby was niet gedoopt en daarmee geen lid van de kerkgemeenschap. Daarom werd de baby zonder kerkelijke plechtigheid in niet-gewijde aarde begraven (“achter de heg” zoals de volksmond zei). Voor de kerk bestond dit kindje niet maar voor de ouders natuurlijk wel. Het had natuurlijk gewoon bestaan en had plaats in het leven van de ouders. Gelukkig heeft de katholieke kerk een ander inzicht gekregen en de leer aangepast. De oude leer echter heeft veel leed veroorzaakt en daarom worden op veel plaatsen monumenten opgericht voor deze kinderen, om recht te doen en om het leed te verzachten.

Het monument wil meer zijn dan dat

Het gaat er ook om hoe men als samenleving, als kerk, als gelovigen, als mensen die leven in een moderne, zakelijke wereld, omgaan met het verlies van kwetsbaar leven. Want ook nu is er lang niet altijd begrip voor een miskraam, voor het verlies van een baby of kleinkind. Een monument herinnert ons er aan dat zo’n ervaring heel diep kan ingrijpen in het leven van jonge mensen. In de schaal liggen tranen van glas. Leden van de kerk hebben de mogelijkheid, om een traan voorzien van naam en datum, te laten aanbrengen.

Nieuw leven

Monument Geen Levenslicht Gezien-Marco Fronik- 9 zuilen = 9 maanden zwangerschapHet symbool van de geboorte zijn zonnestralen, vandaar dat er vaak een ‘sterretje’ voor de geboortedatum staat (b.v. op grafstenen). Tussen de zonnestralen staan negen zuilen van basalt. De zuilen staan voor de negen maanden zwangerschap.

Monument Geen Levenslicht Gezien-Marco Fronik- schaal-steen = baarmoeder-vruchtIn het centrum staat op een voetstuk een glazen schaal die de baarmoeder uitbeeld, daar waar het leven ontspringt. Zwevend boven de schaal een kristal van rosa kwartsiet, de vorm van het nieuwe leven.

ontwerper
naam Marco Fronik
geboortejaar 1971
geboorteplaats Mijdrecht
woonplaats Mijdrecht
object
titel Monument voor hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen
bijnaam
onthulling / ingebruikneming Gezegend 1 november 2007, op de vooravond van Allerzielen.
budget / begroting / kosten n.v.t.
formaat Negen zonnestralen. 255-360cm. Negen basaltzuilen: 70-130h, 30 Ø, onderlinge afstand 55-80cm in cirkel 200 Ø , drie zuilkoppen zijn gepolijst; 20-35h. Sokkel: 40h. Schaal 75 Ø, achter 60h, voor 45h, 3cm boven sokkel. Kristalvorm: 20h x 30b x 20d, 5cm boven schaal.Traan: 10h x 6b
technieken zagen, kloven, joppen, slumpen, hakken, boucharderen, polijsten
materialen Roestvrijstaal, Yellow Stone grind, basaltzuilen, glas, rosa kwartsiet
uitvoering Fronik Grafmonumenten, Rodaal Machinebouw, Bouwbedrijf van Zijl
omschrijving In een bed van negen zonnestralen – randen van roestvrij staal en opgevuld met geel grind – staan negen basaltzuilen – symbolisch voor de 9 maanden zwangerschap. In het centrum een glazenschaal op sokkel verbeeldend de baarmoeder. Boven de schaal een kristalvorm; het nieuwe leven. Op de bodem van de schaal zijn glazen tranen geplaatst, het symbool voor het verdriet van de ouders.
locatie
soort locatie kerkhof
adres Driehuisplein 2, achter de r.-k. kerk
plaats Wilnis-Mijdrecht
opdrachtgever/opdracht
opdrachtgever Kerkbestuur parochie H. Johannes de Doper Mijdrecht/Wilnis
soort opdrachtgever particulier
soort opdracht gedenkteken

Website ontwerper

Tekst op het informatiebordje bij het monument:

Monument voor hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen.

Symbolisch weergegeven door:

De ster op de grond, de stralen van de zon, licht, leven.

De 9 zuilen, 9 maanden, de groei van het nieuwe leven.

De schaal: de baarmoeder.

De roze steen: de vrucht.

De glazen druppels: tranen, het verdriet.

In de viering van 1 november 2007 is dit monument ingezegend en gewijd.

Dit monument van de Parochie H. Johannes de Doper, is tot stand gekomen in samenwerking met: Fronik Grafmonumenten.